NHà Nghỉ Trần Đại

100 Hai Bà Trưng, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 868 247 999

Dịch vụ

Mô tả

nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ