Nhà Nghỉ Mỹ Linh

Đường Long Châu Sa, Phường Thọ Sơn, Ph. Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 210 3913 865

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ