Nhà Nghỉ - Karaoke Cây Dừa

Phố Thành Công, Phường Thọ Sơn, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 98 341 18 88

Dịch vụ

Mô tả

nhà nghỉ-karaoke

Những điểm lân cận

Bản đồ