Khách sạn Thảo Nguyên

QL2, Ph. Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn

Những điểm lân cận

Bản đồ