Nhà nghỉ Phát Đạt 1

Khu 5, Đồng Mạ
pttxtdl@gmail.com
+84 988 447 456

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ