Nhà Nghỉ Phương Thanh

525 Đường Hùng Vương, Ph. Bến Gút, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 210 3864 225

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ