Khách Sạn Khánh Ly

Đường Hùng Vương, Ph. Bến Gút, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 98 370 35 80

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn

Những điểm lân cận

Bản đồ