Nhà Nghỉ Việt Trì 2

Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ