Khách Sạn Trường An Hostel

Băng 2 Đường Hòa Phong, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 94 952 47 77

Dịch vụ

Mô tả

khách sạn

Những điểm lân cận

Bản đồ