Khách Sạn Trường An Hostel

Băng 2 Đường Hòa Phong,
pttxtdl@gmail.com
+84 94 952 47 77

Dịch vụ

Mô tả

khách sạn

Những điểm lân cận

Bản đồ