Nhà Nghỉ Sông Hồng

Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 210 3842 333

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ