BAPACO Hotel

bapaco.hotel@gmail.com
02103829351

Dịch vụ

Mô tả

Phòng sạch sẽ, giá cả hợp lý, an ninh tốt, phù hợp với mọi thành phần

Những điểm lân cận

Bản đồ