Nhà Nghỉ Phong Lâm

pttxtdl@gmail.com
+84 337 291 639

Dịch vụ

Mô tả

Khá tốt giá cả hợp lí

Những điểm lân cận

Bản đồ