Nhà Khách Supe

QL32C
pttxtdl@gmail.com
02103856888

Dịch vụ

Mô tả

Nhà khách của Nhà máy Sản xuất phân bón Supe Lâm Thao

Những điểm lân cận

Bản đồ