Nhà nghỉ 555

pttxtdl@gmail.com
02103856888

Dịch vụ

Mô tả

Là nơi nghỉ ngơi thư giãn làm xóa tan mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả căng thẳng

Những điểm lân cận

Bản đồ