Khách sạn Cầu Tây

2532
cautayhotel@gmail.com
+84 210 3954099

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Cầu Tây

Những điểm lân cận

Bản đồ