Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"

17/09/2021 26 0
Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, nét văn hóa của huyện Yên Lập; nâng cao tình yêu quê hương, góp phần động viên toàn dân chung tay xây dựng quê hương Yên Lập phát triển toàn diện, bền vững. Lựa chọn một tiêu đề - biểu tượng xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất để sử dụng trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, quảng bá, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về quê hương Yên Lập.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, nét văn hóa của huyện Yên Lập; nâng cao tình yêu quê hương, góp phần động viên toàn dân chung tay xây dựng quê hương Yên Lập phát triển toàn diện, bền vững. Lựa chọn một tiêu đề - biểu tượng xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất để sử dụng trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, quảng bá, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về quê hương Yên Lập.

Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị để cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” được tổ chức thành công tốt đẹp.

- File đính kèm tại đây

- File văn bản đính kém Tại đây

- Thể lệ cuộc thi Tại đây

- Phiếu đăng ký dự thi Tại đây

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu