Nội dung chương trình Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Đất Tổ năm 2023.

24/04/2023 167 0

   1. Chỉ đạo, Tổ chức thực hiện

     - Cơ quan chỉ đạo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ; Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam.

     - Đơn vị tổ chức: Hội Văn hoá Ẩm thực tỉnh Phú Thọ; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Phú Thọ.

     2. Thời gian, địa điểm:

      - Thời gian: Từ ngày 25/4/2023 đến ngày 29/4/2023 (tức ngày mùng 06/3 – 10/3 năm Quý Mão).

      - Địa điểm: Khu dịch vụ ngã 5 Đền Giếng - Khu DTLS Đền Hùng (xã Hy Cương - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ).

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu