Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm 2021

24/09/2021 29 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ban hành văn bản số 693/SVHTTDL-QLDL ngày 23/9/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm 2021. Sở hướng dẫn các khu; điểm du lịch, Hiệp hội Du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch, các trường Đại học và các phòng Văn hóa- Thông tin huyện thnahf thị trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Du lịch Thế giới 27/9:

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu