Nhà hàng Gà Quê Vũ Gia

Đường Châu Phong,
pttxtdl@gmail.com
+84 210 3854 915

Dịch vụ

Mô tả

nhà hàng

Những điểm lân cận

Bản đồ