Nhà hàng Mưa Rơi

pttxtdl@gmail.com
0975980751

Dịch vụ

Mô tả

Đầm ấm, sạch sẽ, ngon miệng. Rất thích hợp cho gặp mạt gia đình

Những điểm lân cận

Bản đồ