Hồ Ly ( Hồ cung cấp nước xã Thượng Long)

82C3+PH Thượng Long
pttxtdl@gmail.com
+84 398 979 426

Dịch vụ

Mô tả

Hồ Ly ( Hồ cung cấp nước xã Thượng Long)

Những điểm lân cận

Bản đồ