Bệnh viện Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.828018

Bệnh viện Sông Thao

Thị trấn Sông Thao, huyện Sông Thao, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.889353

Bệnh viện Phù Ninh

Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.829973

Bệnh viện Y học Cổ truyền Phú Thọ

Đường Trần Phú, Gia Cẩm, TP.Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.845180

Bệnh viện Thanh Thủy

La Phù, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.877111

Bệnh viện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hoà, Hạ Hoà, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.883140

Bệnh viện Lao Phú Thọ

Xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.820045

Bệnh viện Tâm Thần Phú Thọ

Cao Bằng, Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.820791

Phòng khám đa khoa Âu Cơ

38 Minh Lang, Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210 3845 618

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Tất Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210 3841 330

Bệnh viện huyện Yên Lập

Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.870126

Phòng khám sản phụ khoa An Sinh

Số nhà 488, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 091614314

Phòng khám đa khoa Thanh Hải

Số 570 Châu Phong, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210 3815 984

Bệnh viện KV Chè Sông Lô

Khu 4 Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.885329

Trung tâm Y tế Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.880115

Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.873313

Bệnh viện Thanh Ba

Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.885231