Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ

Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Số điện thoại: 0210 3 846 390

Ban quản lý đền Mẫu Âu Cơ

Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3883549

Cấp cứu 115

Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại: 115

UBND tỉnh Phú Thọ

Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì

Số điện thoại: (84-210) 3846647

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ

Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì

Số điện thoại: (84-210)3846581

Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn

Xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3609 116

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3846 323

Cảnh sát phản ứng nhanh: 113

Số 51 - đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 113

Cứu hỏa: 114

Số 51 - đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 114

Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Phú Thọ

Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại: 0971 199 115

Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng

xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3860 026

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ

Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Số điện thoại: 0210 3 852 888