Vietcombank

Số nhà 1514 - đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 0210846316

Kho bạc nhà nước

Đường Trần Phú - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 0210. 846213

VietinBank

Số 1514 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 3847.265

Sacombank

Số 1482 Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 3666.555

Techcombank

Số 1961, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thánh phố việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Số điện thoại: (84-210) 3815.027

BIDV

Số 18 Đường Âu Cơ, Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 3846582

Agribank

Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 3846.850

MBBank

Số 1596 Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 3817.666