Taxi Mai Linh

số 2446, Hùng Vương, Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02103688688

Taxi Thanh Tuyền

Số 2233 Tổ 2 - Khu 8 - Phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3811811

Taxi Biển Bạc

9/16 Quang Trung –thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3882882

Taxi Nam Cường

Phường Vân Cơ - thành Phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)368.68.68

Taxi Hồng Ngọc

Số 1482 Đường Hùng Vương - Phường. Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 3862026

Taxi Việt

Tổ 8, khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 898989

Taxi Tam Dương

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3.668866

Taxi Khải Oanh

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3.846.022

Taxi Kim Ngân

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3.91.29.29

Taxi Âu Cơ

Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)6.28.28.28

Taxi Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3822.822

Taxi Mai Đạt

Thị Xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210) 3.950.950

Taxi Biển Xanh

Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84-210)3711.711

Taxi zero

Tầng 2, 1996 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.3666.222

Chi tiết