Hiệu sách tự chọn - Công ty phát hành sách Phú Thọ

Số 1516 – đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm -TP Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 0210.846576

Hiệu sách tự chọn – Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Phú Thọ

Số 944, đường Hùng Vương, Phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02103910318