Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Việt Trì

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng Cổ Hùng Lô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Hùng Lô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Xuân Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Xuyên rừng Xuân Sơn ăn Vịt lam

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Bản Cỏi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Xuân Sơn Homestay

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59