Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Việt Trì

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Bảo tàng Hùng Vương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng Cổ Hùng Lô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Hùng Lô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Xuyên rừng Xuân Sơn ăn Vịt lam

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Bản Cỏi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Xuân Sơn Homestay

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 3
 • Thanh Thủy

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Lăng Sương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Đình Đào Xá

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vườn Vua

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Làng nghề tương Bợ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00