Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Xuân Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đồi Chè Long Cốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Thịt chua Thanh Sơn

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa