Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Việt Trì

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Lăng Sương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Đảo Ngọc Xanh

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Làng nghề trồng nấm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng nghề tương Bợ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00