Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Lạc Long Quân

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Quốc Mẫu Âu Cơ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Hùng Lô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hát xoan Làng Cổ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng Cổ Hùng Lô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00