Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên miền Đất Tổ ” Việt Trì - Vườn quốc gia Xuân Sơn - Việt Trì"

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên miền Đất Tổ ” Việt Trì - Vườn quốc gia Xuân Sơn - Việt Trì"
 • Từ ngày 14/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 8 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Việt Trì Miễn phí

  Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 09:00

  Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 11:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 19:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 2 4 địa điểm
 • 07:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 10:30

  Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 11:30

  Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Việt Trì Miễn phí

  Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.