Đền Hùng - Đền Mẫu Âu Cơ

Đền Hùng - Đền Mẫu Âu Cơ
 • Từ ngày 14/03/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 8 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 8 địa điểm
 • 07:00

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 08:30

  Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 09:30
  Đền Hùng Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Đền Thượng Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:30
  Đền Trung Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 15:00
  Đền Hạ Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 15:30
  Đền Giếng Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 16:00
  Lăng Hùng Vương Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.