Việt Trì - Nước khoáng nóng Thanh Thủy - Vườn quốc gia Xuân Sơn - Việt Trì

Việt Trì - Nước khoáng nóng Thanh Thủy - Vườn quốc gia Xuân Sơn - Việt Trì
 • Từ ngày 14/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00

  Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 10:00

  Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 2 2 địa điểm
 • 07:30

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00

  Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.