Hoạt động diễn ra tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023.

20/04/2023 29/04/2023

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

700 0

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DIỄN RA TẠI LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH ĐẤT TỔ NĂM 2023.

Bản đồ

Lịch trình mẫu