Khách Sạn Thiên Thanh

Phố Vàng
pttxtdl@gmail.com
+84 210 3611 909

Dịch vụ

Mô tả

Khách Sạn Thiên Thanh

Những điểm lân cận

Bản đồ