Khách Sạn Kim Cương

577M+7V tt. Thanh Thủy
dulichdaongocxanh.av@gmail.com
+84 210 6558 822

Dịch vụ

Mô tả

Khách Sạn Kim Cương

Những điểm lân cận

Bản đồ