Thanh Thủy Resort

576F+CF tt. Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 96 224 93 38

Dịch vụ

Mô tả

Thanh Thủy Resort

Những điểm lân cận

Bản đồ