Khu nghỉ dưỡng Thanh Lâm

5758+MH tt. Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 96 630 26 54

Dịch vụ

Mô tả

Khu nghỉ dưỡng Thanh Lâm

Những điểm lân cận

Bản đồ