Đền Lăng Sương

pttxtdl@gmail.com
0969 515 128

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh

Mô tả

Theo Ngọc phả, Đền Lăng Sương còn có tên là Đền Thánh Mẫu có từ thời Thục An Dương Vương và được chính thức khởi dựng từ thời Tiền Lê (981 -1009), thờ thân mẫu của Thánh Tản Viên (Sơn Tinh). Thánh Tản Viên là con rể vua Hùng thứ 18, gắn liền với truyền thuyết vua Hùng kén rể tìm hiền tài truyền ngôi báu, dẫn đến cuộc đọ sức quyết liệt giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Thánh Tản Viên có công trị thủy, cứu dân, giúp nước được coi là vị thần “Thượng đẳng tối linh” đứng đầu “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian thờ thần của người Việt. Ngoài trị thủy, Tản Viên còn giúp Hùng Duệ Vương hai lần đánh thắng quân Thục; với công đức trên, nhân dân tôn kính lập đền thờ tại Động Lăng Sương nay thuộc xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Đền Lăng Sương bao gồm nhiều công trình, kiến trúc như: Miếu Hai Cô, giếng Thiên Thanh, nhà Bia, nhà Võng, 2 tòa tả mạc, hữu mạc, đền chính và Lăng Thánh Mẫu. Đây là một quần thể di tích có liên quan chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ mật thiết với khu di tích lịch sử Đền Hùng. Với những giá trị lịch sử và văn hóa tâm linh sâu sắc Đền Lăng Sương đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) công nhận và xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc giatại quyết địnhsố 25/2005/QĐ-BVHTT ngày 12 tháng 7 năm 2005. Di tích Đền Lăng Sương đã được lập quy hoạch tổng thể, được xây dựng và tôn tạo khang trang nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của di tích.

Thông tin liên hệ: 0901 773 191

 

Những điểm lân cận

Bản đồ