Đền Hạ

ditichdenhung@gmail.com
02103 860 026

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh

Mô tả

Được xây dựng lại trên nền móng cũ vào thế kỷ thứ XVII, kiến trúc kiểu chữ nhị gồm hai tòa (Tiền bái và Hậu cung), mỗi tòa ba gian, cách một khoảng lộ thiên 1,5m. Tương truyền nơi đây, Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc 100 trứng, sau nở thành 100 người con trai, nguồn gốc của cộng đồng người Việt, nghĩa “đồng bào” (cùng bọc) được bắt nguồn từ đây.

Những điểm lân cận

Bản đồ