Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Miếu Lãi Lèn - Làng cổ Hùng Lô

Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Miếu Lãi Lèn - Làng cổ Hùng Lô
 • Từ ngày 14/03/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:00
  Miếu Lãi Lèn Miễn phí

  Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:30
  Hát xoan Làng Cổ Miễn phí

  Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Đình Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.