Hà Nội - Đền Hùng - Làng cổ Hùng Lô - Vườn QG Xuân Sơn - Thanh Thuỷ

Hà Nội - Đền Hùng - Làng cổ Hùng Lô - Vườn QG Xuân Sơn - Thanh Thuỷ
 • Từ ngày 14/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 7 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 08:00

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 10:00

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:00
  Đình Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 16:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 2 3 địa điểm
 • 07:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:30

  Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:30

  Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.