Hà Nội - Đền Hùng - Hát Xoan Làng cổ - VQG Xuân Sơn - Hà Nội

Hà Nội - Đền Hùng - Hát Xoan Làng cổ - VQG Xuân Sơn - Hà Nội
 • Từ ngày 14/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 8 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 08:00
  Đền Lạc Long Quân Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 09:00
  Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Miễn phí

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Đình Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:30
  Hát xoan Làng Cổ Miễn phí

  Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 15:00
  Làng Cổ Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 16:00
  Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Xuân Sơn Miễn phí

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 2 2 địa điểm
 • 07:00
  Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Xuân Sơn Miễn phí

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Thịt chua Thanh Sơn Miễn phí

  Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.