Việt Trì - Đền Mẫu Âu Cơ - Đầm Ao Châu - Đoan Hùng - Đền Hùng - Hùng Lô - Việt Trì

Việt Trì - Đền Mẫu Âu Cơ - Đầm Ao Châu - Đoan Hùng - Đền Hùng - Hùng Lô - Việt Trì
 • Từ ngày 14/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 10 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 06:00
  Việt Trì Miễn phí

  Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 07:30

  Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

 • 08:30

  Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00

  Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 2 6 địa điểm
 • 07:30

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 10:00

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:30
  Miếu Lãi Lèn Miễn phí

  Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Phường Xoan Thét Miễn phí

  Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 15:00
  Đình Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 15:30
  Làng Cổ Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.