Lễ hội truyền thống rước voi làng Đào Xá

pttxtdl@gmail.com
0975 109 935

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Xem văn nghệ địa phương

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh

Mô tả

Cứ mỗi độ xuân về, làng Đào Xá lại mở hội rước voi trong ba ngày từ 27 đến 29 tháng Giêng Âm lịch. Đây cũng là những nét đẹp văn hóa tâm linh, mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Đồng thời, với mỗi người dân địa phương, đây cũng là dịp dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, dựng làng, cầu phúc, cầu may, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, dân an, nước thịnh.

Lễ hội gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ tiến hành rước voi, hương án, long báu, bài vị, hòm sắc và tế Thành hoàng. Phần hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian như giã gạo, kéo lửa nấu cơm thi, kéo co… Lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công cứu nước lập làng, qua các hoạt động của Lễ hội nhằm giáo dục truyền thống “ uống nước nhớ nguồn” phát huy và kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông.

 

Những điểm lân cận

Bản đồ