Lễ hội Trò Trám

pttxtdl@gmail.com
02103 856888

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Xem văn nghệ địa phương

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh

Mô tả

Lễ hội Trò Trám được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2016. Lễ hội Trò Trám là Lễ hội phồn thực của người Việt cổ, cầu cho mùa màng tươi tốt, mọi vật sinh sôi nảy nở. Miếu Trám là nơi diễn trò nên còn gọi là miếu Trò, cũng là nơi thờ bản thổ nữ thần Ngô Thị Thanh.

Lễ hội Trò Trám, làng Tứ Xã nổi tiếng ở phủ Lâm Thao xưa, trong và ngoài tỉnh Phú Thọ hiện nay. Diễn trình Lễ hội Trò Trám bao gồm phần lễ nghi và phần hội. Phần hội có trò diễn trình nghề “Tứ dân chi nghiệp” đặc sắc, hấp dẫn, nổi bật nhất, do người dân xóm Trám trình diễn. Vì vậy, từ xa xưa, vẫn được gọi tên là “Lễ hội Trò Trám”.

Những điểm lân cận

Bản đồ