VỀ CỘI NGUỒN - NGHỈ DƯỠNG CUỐI TUẦN

VỀ CỘI NGUỒN - NGHỈ DƯỠNG CUỐI TUẦN
 • Từ ngày 22/02/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 10 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Việt Trì Miễn phí

  Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 08:30

  Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 10:00
  Làng Cổ Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Đình Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 2 6 địa điểm
 • 07:00
  Thanh Thủy Miễn phí

  Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 08:30

  Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 10:00
  Đình Đào Xá Miễn phí

  Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:30
  Vườn Vua 500.000 đ

  Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 16:00

  Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 18:30
  Việt Trì Miễn phí

  Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.