VỀ CỘI NGUỒN - KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN - NGHỈ DƯỠNG

VỀ CỘI NGUỒN - KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN - NGHỈ DƯỠNG
 • Từ ngày 27/02/2019
 • Số ngày 3 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 15 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:00
  Việt Trì Miễn phí

  Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 07:30

  Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 09:00

  Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Làng Cổ Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • 15:30
  Đình Hùng Lô Miễn phí

  Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 2 4 địa điểm
 • 07:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 11:00

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 14:00
  Bản Cỏi Miễn phí

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • 16:30
  Xuân Sơn Homestay 500.000 đ

  Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 3 6 địa điểm
 • 07:00
  Thanh Thủy Miễn phí

  Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 08:00

  Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 09:30
  Đình Đào Xá Miễn phí

  Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 13:30
  Vườn Vua 500.000 đ

  Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 15:30

  Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

 • 17:00

  Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.