Nhà nghỉ Phát Đạt 2

Tổ 23, Khu 9, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com
+84 91 543 89 22

Dịch vụ

Mô tả

nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ